Bookgol được thành lập và phát triển từ tháng 8 năm 2015. Trải qua quá trình phát triển Bookgol đã đi qua nhiều thế hệ thành viên. Dưới đây là một số thành viên và đội ngũ BQT Bookgol

Yên đào
Founder/admins

VN. Ha Noi University of Pharmacy

Thanh tùng phan
admin/manager

VN. Can The Medical University.

Trần Trung Hiếu
admin/ manager R&D

VN. Ha Noi Medical Univercity

Phat Phu Do
admin/ manager

VN. Da Nang University